Υπηρεσίες

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης σε όλους τους κατοίκους που βρίσκονται σε ανάγκη και ζητούν βοήθεια, παράλληλα δε, αναπτύσσει δράσεις και δομές με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων καθώς και την πρόληψη και την αγωγή υγείας των κατοίκων.