Κοινωνικό Φαρμακείο

Στο πλαίσιο μιας συντονισμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ο Δήμος προώθησε την λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείο μέσω της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ΟΠΣ 5001505.

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ.πρωτ. 2913/17-11-2016 ένταξη της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωρωπού» (ΑΔΑ 63ΓΧ7Λ7-ΔΦΨ) στο Ε.Π. «Αττικής» η Δομή Φαρμακείου, χρηματοδοτείται από το ευρωπαικό ΞΚοινωνικό Ταμείο και το ΠΕΠ Αττικής.

Συγκεντρώνει, αποθηκεύει και διανέμει φάρμακα και άλλα είδη φροντίδας υγείας. Παρέχει σε τουλάχιστον 120 ωφελούμενους του Δήμου, φάρμακα, παραφαρμακευτικά προϊόντα, υγειονομικό υλικό και άλλα είδη απαραίτητα για την φροντίδα ασθενών. Διασυνδέεται / διαμεσολαβεί για την πρόσβαση των ωφελουμένων σε υπηρεσίες υγείας και θεραπευτικά μέσα. Υλοποιεί δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας και εκπαιδεύει πολίτες στην αξιοποίηση πλεονασμάτων φαρμάκων κλπ. Τα αγαθά προέρχονται από χορηγίες, δωρεές και συνεργασίες με υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, διαδημοτικά δίκτυα για την υγεία, ανθρωπιστικές, επιχειρήσεις, φαρμακεία, τοπικούς φορείς και πολίτες και παρέχονται βάσει διαπιστωμένων αναγκών και οδηγιών θεραπόντων ιατρών.

Για την ομαλή λειτουργία του φαρμακείου απαραίτητη είναι η εθελοντική προσφορά φαρμάκων, καθώς και η έμπρακτη στήριξη από ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν στο έργο και την προσπάθειά μας.

Για το σκοπό αυτό, το Κοινωνικό Φαρμακείο δέχεται φάρμακα κάθε είδους, ακόμα και αν τα κουτιά είναι ανοιχτά και μερικώς χρησιμοποιημένα, καθώς επίσης υγειονομικό και παραφαρμακευτικό υλικό.

Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα (επισυνάπτεται)

Πληροφορίες: Κοινωνικό Φαρμακείο, Γ.Δροσίνη 15, Σκάλα Ωρωπού, ΤΚ 19015, 2295038766, 2295320391, 2295035169, social@oropos.gov.gr, info@oropos.gov.gr