Έκδοση Βιβλιαρίων Ανασφάλιστου

Βιβλιάρια ανασφάλιστων (βιβλιάριο πρόνοιας) και πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας. 

Πληροφορίες: Βασιλική Φαφούτη, Γ.Δροσίνη 15,Σκάλα Ωρωπού, ΤΚ 19015, 2295031307, social@oropos.gov.gr