Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ωρωπού

Στο πλαίσιο μιας συντονισμένης στρατηγικής για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής ο Δήμος προώθησε την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ωρωπού μέσω της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ΟΠΣ 5002573.

Οι πόροι του Κέντρου Κοινότητας προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με τη υπ. αριθμ. πρωτ. 3939/09-12-2016 ένταξη της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) : 5002573 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (ΑΔΑ 6ΟΦΦ7Λ7-ΙΦΡ) και την τροποποίηση αυτής, λειτουργεί από 11/12/2017 έως και 30/06/2023 με επιλέξιμο χρηματοδοτούμενο ποσό 360.707,27 ευρώ.


Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ωρωπού το οποίο εποπτεύεται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών 

Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Το Κέντρο Κοινότητας θα ενισχύσει την παροχή υπηρεσιών με στήριξη της οικογένειας – Κέντρα Στήριξης Οικογένειας ΚΣΟΙ και των Κέντρων Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ ( Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για τους Ηλικιωμένους).

Δ) Μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου Ωρωπού με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα ώς Παρασκευή και ώρες 08:00 πμ έως 04:00 στο κτίριο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου  Λ.Χαλκουτσίου ΤΚ 19015, Σκάλα Ωρωπού (απένατι από την Τοπική Μονάδα Υγείας Ωρωπου).

Τηλ επικοινωνίας: 2295035169, 2295320391  email: social@oropos.gov.gr, info@oropos.gov.gr