Κοινωνικό Παντοπωλείο

 Στο πλαίσιο μιας συντονισμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ο Δήμος προώθησε την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου  μέσω της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ΟΠΣ 5001505.

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ.πρωτ. 2913/17-11-2016 ένταξη της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωρωπού» (ΑΔΑ 63ΓΧ7Λ7-ΔΦΨ) στο Ε.Π. «Αττικής» η Δομή Παντοπωλείου, χρηματοδοτείται από το ευρωπαικό ΞΚοινωνικό Ταμείο και το ΠΕΠ Αττικής.

To κοινωνικό παντοπωλείο συγκεντρώνει, αποθηκεύει, διανέμει βασικά αγαθά διαβίωσης. Παρέχει σε τουλάχιστον 150 οικογένειες του Δήμου, που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, σταθερά σε τακτά διαστήματα τρόφιμα & είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης & υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κλπ καινούρια ή μη, είδη ψυχαγωγίας. Οι ωφελούμενοι δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους του Προγράμματος του ΤΕΒΑ κι επιλέγονται βάσει κριτηρίων και αποδεικτικών στοιχείων. Τα αγαθά συγκεντρώνονται από χορηγίες/ δωρεές επιχειρήσεων, συλλογικών φορέων και πολιτών από τυχόν περισσευούμενα είδη του προγράμματος ΤΕΒΑ κι από προμήθειες με δαπάνες της δομής. Η δομή αξιοποιείται στη διανομή αγαθών του ΤΕΒΑ.

Στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου μπορούν να συμμετέχουν οικονομικά αδύνατες οικογένειες που είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου στους οποίους χορηγούνται μηνιαίως  απαραίτητα είδη διατροφής και είδη  ατομικής υγιεινής σε ποσότητες ανάλογα με την διαθεσιμότητα προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα (επισυνάπτεται)

Πληροφορίες: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Λ.Χαλκουτσίου , Σκάλα Ωρωπού, ΤΚ 19015, 2295035169, 2295320391,  social@oropos.gov.gr, info@oropos.gov.gr